De forskellige slags øjenoperationer

At lægevidenskaben udvikler sig næsten dag for dag, er der nok ikke så mange, der er i tvivl om. Et af de områder, hvor udviklingen går med lynets hast er øjenkirurgi og øjenlaser operationer. Den enorme udvikling på området skyldes ikke mindst den store opblomstring af private øjenhospitaler, vi har set de senere år som en følge af de umenneskeligt lange ventetider i det offentlige sygehusvæsen. Mennesker med øjenproblemer kan ikke vente på en øjenoperation – de skal behandles her og nu. Lad os se på, hvad der er muligt i Danmark i dag.

Mange slags øjenoperationer

Der er mange forskellige slags øjenoperationer tilgængelige i Danmark i dag, og nogle af dem er så specialiserede, at de kun udbydes på ét hospital i hele Skandinavien: Øjenhospitalet Danmark. Derfor har vi taget afsæt i den palette af operationer, som netop dette hospital og dets mange og anerkendte øjenlæger tilbyder.

Vi skal ikke her nævne dem alle, men vi vil blandt andet nævne øjenforkalkning, der også betegnes AMD. Det er en grum lidelse, der tidligere kun vanskeligt lod sig behandle, men på Øjenhospitalet Danmark kan man – som de eneste i Skandinavien – tilbyde behandling. Se mere om det her: https://ohd.dk/oejenforkalkning-amd/

Andre typer behandlinger og operationer omfatter: Grå Stær, RLE, toriske og multifokale linser, nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl, grøn stær, skelen, nethinde-, glaslegeme-operationer og øjenforkalkning. Derudover kan hospitalet tilbyde alle nyere former for øjenlaser behandling: SMILE operation, LASIK operation, Laser Blended Vision

Længere fremme end det offentlige

På et privathospital som det nævnte er der jo en konkurrencesituation i relation til de andre øjenhospitaler og praktiserende øjenlæger, og den konkurrence er en absolut fordel for patienterne, idet den afstedkommer en konstant udvikling og brugen af det nyeste og mest effektive behandlingsudstyr og behandlingsmetoder. Denne fordel gælder naturligvis for alle typer af private hospitaler og bestemt ikke kun for øjenhospitaler.

Hvis du vil se en samlet oversigt, kan du gøre det her: Øjenoperationer

Du har nok gennemskuet, at forfatteren til denne artikel er en klar tilhænger af en omfattende privatisering af sundhedssektoren. Danmark har ganske enkelt brug for det – ikke mindst af hensyn til borgerne, der er dårligere stillede i det offentlige i relation til overlevelseschancer ved for eksempel mange kræftformer, end i de lande vi normalt sammenligner os med.

De forskellige slags øjenoperationer
Tjek vores sitemap for mere
Rul til toppen